News

Quảng cáo Google Ads: Generative AI đang thay đổi Search Ads như thế nào?
Post > Marketing

Quảng cáo Google Ads: Generative AI đang thay đổi Search Ads như thế nào?

Sau Google Docs, Google Workspace và Gmail, quảng cáo Google Ads sẽ là nền tảng tiếp theo được tích hợp AI. Những thay đổi nào đang chờ đợi các marketer?
26/05/2023 14
Post > Team

Thanh Tuyền

26/04/2023 35
8 years of experience in Performance Marketing.
Post > Team

Ngọc Thùy

26/04/2023 27
5 years of experience in Performance Marketing.
Post > Team

Nhã Nguyễn

26/04/2023 31
8 years of experience in Performance Marketing.

Quảng cáo Google Ads: Generative AI đang thay đổi Search Ads như thế nào?

Sau Google Docs, Google Workspace và Gmail, quảng cáo Google Ads sẽ là nền tảng tiếp theo được tích hợp AI. Những thay đổi nào đang chờ đợi các marketer?
26/05/2023 14
Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

26/04/2023 35
Ngọc Thùy

Ngọc Thùy

26/04/2023 27

Tất cả bài viết

Quảng cáo Google Ads: Generative AI đang thay đổi Search Ads như thế nào?
Post > Marketing

Quảng cáo Google Ads: Generative AI đang thay đổi Search Ads như thế nào?

26/05/2023 14
Sau Google Docs, Google Workspace và Gmail, quảng cáo Google Ads sẽ là nền tảng tiếp theo được tích hợp AI. Những thay đổi nào đang chờ đợi các marketer?
Thanh Tuyền
Post > Team

Thanh Tuyền

26/04/2023 35
8 years of experience in Performance Marketing.
Ngọc Thùy
Post > Team

Ngọc Thùy

26/04/2023 27
5 years of experience in Performance Marketing.
Nhã Nguyễn
Post > Team

Nhã Nguyễn

26/04/2023 31
8 years of experience in Performance Marketing.
Thu Hương
Post > Team

Thu Hương

26/04/2023 46
2 years of experience in Performance Marketing.
Trịnh Khánh Linh
Post > Team

Trịnh Khánh Linh

26/03/2023 42
Passionate and well trained in marketing from consulting and implementing digital marketing campaigns at school. 4 years of experience in consulting for more than 50 domestic and foreign enterprises.
Bùi Nguyễn Quốc Toàn
Post > Team

Bùi Nguyễn Quốc Toàn

26/02/2023 33
8 years in the technology industry, consulting and improving key metrics of websites, and enhancing conversion rates for clients
Kiều Hải Yến
Post > Team

Kiều Hải Yến

26/02/2023 69
8 years in the performance marketing industry, consulting and executing digital marketing campaigns for over 100 businesses both domestically and internationally.

Follow us

Subscribe to GOHA to receive useful information every week.

  What information would you like to receive?


  Đăng ký nhận tài liệu

  Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Google Ads – Phí thấp Nhấp cao by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

   Đăng ký nhận tài liệu

   Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Facebook Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

    Đăng ký nhận tài liệu

    Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ LinkedIn Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

     Đăng ký nhận tài liệu

     Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Tiktok Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

      Đăng ký nhận tài liệu

      Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Zalo Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

       Zalo