TEDx Options

bởi goha September 6, 2020

Nếu ngày xưa các doanh nghiệp thường tập trung vào trải nghiệm khách hàng (Customer Experience) thì hiện nay, trải nghiệm con người (Human Experience) mới là xu hướng marketing của năm 2020. Các giải pháp SEO, các chiến lược content,... cũng vì thế mà thay đổi. Doanh nghiệp của bạn đã bắt sóng được trào lưu này?

Nếu ngày xưa các doanh nghiệp thường tập trung vào trải nghiệm khách hàng (Customer Experience) thì hiện nay, trải nghiệm con người (Human Experience) mới là xu hướng marketing của năm 2020. Các giải pháp SEO, các chiến lược content,… cũng vì thế mà thay đổi. Doanh nghiệp của bạn đã bắt sóng được trào lưu này?

Bộ Tài Liệu Marketing Căn Bản Cho SME

Tải Miễn Phí !
error: Content is protected !!