can-day-manh-vao-trai-nghiem-cua-nguoi-dung

bởi goha September 6, 2020

- Khám phá bối cảnh con người Khi các thương hiệu theo dõi trải nghiệm người tiêu dùng, họ hầu như chỉ tập trung vào những khoảnh khắc mà khách hàng tương tác thương hiệu, sử dụng sản phẩm,... Điều này đã vô tình khiến chúng ta bỏ lỡ những nhu cầu chưa được đáp ứng của con người, không có nhiều cái nhìn sâu sắc ngoài những gì các nhóm thương hiệu đã biết. Áp dụng xu hướng Human Experience giúp doanh nghiệp đào sâu vào tìm hiểu bối cảnh cuộc sống của con người để có thể rút ra được những phân tích, kết luận mới mẻ và có giá trị hơn. Ví dụ, thay vì nghiên cứu tại sao nhóm khách hàng nữ văn phòng thường mua sắm vào cuối tuần, doanh nghiệp nên chuyển hướng nghiên cứu bối cảnh của các khách hàng nữ văn phòng để tìm ra được nhiều câu chuyện, ý tưởng mới. - Lắng nghe những câu chuyện của con người Khi doanh nghiệp tập trung vào giải pháp SEO, marketing hướng đến trải nghiệm của con người, bạn thực sự đang theo dõi câu chuyện của con người. Họ đã trải qua những gì, có khát vọng gì,... Những câu chuyện được kể sẽ chính là sợi dây liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và con người, dễ dàng biến họ thành nhóm khách hàng tiềm năng của mình.

– Khám phá bối cảnh con người
Khi các thương hiệu theo dõi trải nghiệm người tiêu dùng, họ hầu như chỉ tập trung vào những khoảnh khắc mà khách hàng tương tác thương hiệu, sử dụng sản phẩm,… Điều này đã vô tình khiến chúng ta bỏ lỡ những nhu cầu chưa được đáp ứng của con người, không có nhiều cái nhìn sâu sắc ngoài những gì các nhóm thương hiệu đã biết.
Áp dụng xu hướng Human Experience giúp doanh nghiệp đào sâu vào tìm hiểu bối cảnh cuộc sống của con người để có thể rút ra được những phân tích, kết luận mới mẻ và có giá trị hơn.
Ví dụ, thay vì nghiên cứu tại sao nhóm khách hàng nữ văn phòng thường mua sắm vào cuối tuần, doanh nghiệp nên chuyển hướng nghiên cứu bối cảnh của các khách hàng nữ văn phòng để tìm ra được nhiều câu chuyện, ý tưởng mới.
– Lắng nghe những câu chuyện của con người
Khi doanh nghiệp tập trung vào giải pháp SEO, marketing hướng đến trải nghiệm của con người, bạn thực sự đang theo dõi câu chuyện của con người. Họ đã trải qua những gì, có khát vọng gì,… Những câu chuyện được kể sẽ chính là sợi dây liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và con người, dễ dàng biến họ thành nhóm khách hàng tiềm năng của mình

Bộ Tài Liệu Marketing Căn Bản Cho SME

Tải Miễn Phí !
error: Content is protected !!