voi-targettext-khi-ban-click-vao-trang-web-duoc-hien-thi-tren-featured-snippet-ban-se-thay-mot-doan-van-ban-duoc-danh-dau-bang-nen-mau-vang

bởi Goha November 1, 2020

Với TargetText, khi bạn click vào trang web được hiển thị trên Featured Snippet, bạn sẽ thấy một đoạn văn bản được đánh dấu bằng nền màu vàng.

Bộ Tài Liệu Marketing Căn Bản Cho SME

Tải Miễn Phí !
error: Content is protected !!