News

Trịnh Khánh Linh

Passionate and well trained in marketing from consulting and implementing digital marketing campaigns at school. 4 years of experience in consulting for more than 50 domestic and foreign enterprises. —…


Goha 26/03/2023 42
Share

Passionate and well trained in marketing from consulting and implementing digital marketing campaigns at school. 4 years of experience in consulting for more than 50 domestic and foreign enterprises.

---

Bạn đang tìm kiếm lời giải cho bài toán marketing doanh nghiệp?

Liên hệ ngay với GOHA - đơn vị cung cấp giải pháp Digital Marketing toàn diện, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp SMEs.


Other posts

Post > Marketing

Quảng cáo Google Ads: Generative AI đang thay đổi Search Ads như thế nào?

26/05/2023 14
Sau Google Docs, Google Workspace và Gmail, quảng cáo Google Ads sẽ là nền tảng tiếp theo được tích hợp AI. Những thay đổi nào đang chờ đợi các marketer?
Post > Team

Thanh Tuyền

26/04/2023 35
8 years of experience in Performance Marketing. --- Bạn đang tìm kiếm lời giải cho bài toán marketing doanh nghiệp? Liên hệ ngay với GOHA - đơn vị cung cấp...
Post > Team

Ngọc Thùy

26/04/2023 27
5 years of experience in Performance Marketing. --- Bạn đang tìm kiếm lời giải cho bài toán marketing doanh nghiệp? Liên hệ ngay với GOHA - đơn vị cung cấp...

Đăng ký nhận tài liệu

Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Google Ads – Phí thấp Nhấp cao by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

  Đăng ký nhận tài liệu

  Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Facebook Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

   Đăng ký nhận tài liệu

   Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ LinkedIn Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

    Đăng ký nhận tài liệu

    Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Tiktok Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

     Đăng ký nhận tài liệu

     Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Zalo Ads by Goha”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

      Zalo